R-Tours Utazási Iroda

Kapcsolat

72/529-532 office@rtours.hu

R-Tours

R-Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Red Sea Travel

RedSea logo

Adakezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:

Shuttle Service KFT,

2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 30/A

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82469/2015

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.rtours.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok:

www.rtours.hu oldal bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

név:

e-mail cím

választott jelszó:

lakcím:

telefonszám:

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név, telefonszám és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név, telefonszám és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak. Tárhelykezelő: TravelGate KFT 1094 Budapest Páva u. 8.

Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés

Az Üzemeltető hírlevelének feliratkozói felhasználói számára rendszeresen hírlevelet küld ki. A feliratkozás az Üzemeltető honlapján lehetséges szolgáltatás megrendelésekor. 

Hírlevél leiratkozás, átiratkozás

A feliratkozók számára kiküldött hírlevél egyedi leiratkozó linket tartalmaz. Ha a feliratkozó a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az egyedi linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről, ezzel e-mail címe törlésre kerül a rendszerből. Technikai probléma esetén közvetlenül e-mailben (office@rtours.hu) is kérheti e-mail címének eltávolítását.

E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai

A hirlevélre feliratkozóknak kizárólag az e-meil címe kerül rögzítésre. Az Üzemeltető a feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni.

Az adatkezelés célja

A regisztrációban megadott adatok kezelésének célja kizárólag a megrendelések teljesíthetőségének érdekében történő felhasználás, a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a hírlevélre feliratkozók esetében a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele. 

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon, az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a regisztrációjával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Adatkezelő az előírásoknak megfelelően kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél számára az adatokat nem teszi hozzáférhetővé. Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációs adatokat, a rendelési moduljának használhatósága érdekében (ismétlődő rendelések)  a regisztrált adatokat csak a felhasználó kifejezett kérésére törli rendszeréből. Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Vonatkozó törvények, rendelkezések:

még töltünk